Stratejik İnovasyon

strategiii

Stratejik inovasyon, ürün ya da hizmetin birebir kendisiyle ilgili olmayıp, genellikle şirketin yönetim kademelerini, yönetim ve planlamayı ilgilendiren stratejik kararların alınmasını kapsayan inovasyon türüdür.

Organizasyonlarda büyüme stratejilerinin belirlenmesi, revize edilmesi, yeni ürün yelpazesinin oluşturulması ya da geliştirilmesi, hitap edilen hedef kitlenin şekillendirilmesi ve yeni pazarlara girme kararlarının alınması, takım çalışma stratejilerinin oluşturulması gibi üst düzey yöneticilerin aldığı kritik kararlar, stratejik inovasyon kapsamında değerlendirilir.

Bu noktada asıl önemli olan birebir ürün ya da hizmet yelpazesinin başarısı değil, geniş çerçevede organizasyon ya da şirketlerin büyüme ya da her geçen gün gelişen teknoloji karşısında piyasa koşullarına adapte olabilme başarısıdır.

Hatırlar mısınız eskiden fotoğraf makinelerine film koyar, daha sonra bu ruloları fotografçıya götürür ve baskı alırdık. Fakat gelinen noktada artık evimizdeki printerlardan  da fotoğraf baskısı alabildiğimiz gibi fotoğraflarımızı bilgisayarlarımızda ve hardisklerimizde de depolayabiliyoruz.

Negatif film taktığımız makineler kaldı mı artık bilmiyorum ama fotoğrafçıların çok büyük bir kısmı özellikle bu teknolojik inovasyondan sonra iyi yönetilmedikleri ve fırsatları değerlendiremedikleri için şirketlerini kapatmak zorunda kalmıştır.

Hala ayakta olanların başarısı ise, fırsatları değerlendirerek yeni gelişen teknolojik inovasyonlara adapte olma becerisi geliştirmelerinde ve radikal kararlar alarak kendilerine yeni alanlar yaratma becerilerinde yatıyor.

Düğün fotoğrafçılığı mesela, artık başlı başına bir sektör. Negatif bakı ile artık kimsenin ilgilenmediği bir piyasada radikal kararlar alıp rotayı başka bir alana çevirip, düğün fotoğrafçılığı -ki artık bu sektör sanatsal boyuta ulaşmış durumda- işi geliştirme ve farlılaştırma anlamında ciddi bir rekabet avantajı sağlamıştır fotoğrafçılara.

Fotoğrafçılık sadece basit bir örnekti. Holdingler, çok uluslu şirketler ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan şirketler için bu tür üst düzey karar mekanizmaları tarafından yapılacak stratejik inovasyonlar hem çok büyük bir risk hem de uzun vadede şirketin bekası için elzemdir. Dikkatli, analiz yeteneği güçlü ve geleceği öngörebilen iyi eğitimli üst düzey kilit yöneticiler ve karar mekanizmaları tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

Aysun CAN

 

İNOVASYON · LİDERLİK · MAKALELERİM