İnovasyon Nedir? Neden Önemlidir?

inovasyonnnnn

Bir önceki yazımla arayı bayaa açmışım. Malum özel sektör koştur koştur çalıştığımız bir mecra ve esneklik katsayımız konusunda ipin ucu kaçabiliyor, haliyle yazmaya mecali bile kalmıyor insanın bazen. Neyse konuyu fazla dağıtmadan giriş yapalım.

Bir önceki yazımda inovasyonun sözlük tanımından ve bu konunun ana başlıklarını verip yazı dizisinin nasıl ilerleyeceğinden bahsetmiştim. İnovasyonun sözlük tanımını öğrendik ama sektörler ve şirketler için ne anlama geldiği çok daha derin ve karmaşık bir konu. Başlıbaşına incelenmesi, üzerine düşünülmesi ve strateji geliştirilmesi gereken bir alan.

İnovasyon, şirketlerin sunduğu hizmet ya da ürettiği ürünleri, sürekli yenilenme ve var olana ürüne katma değer sağlayacak fikirler yaratarak, bunları hayata geçirme ve sonucunda da ticari olarak gelir elde etmek ya da karlılığı daha da arttırma sürecidir.

Bu keskin kuralları ve hatları olmayan bir süreçtir. 2×2=4 mantığıyla değil 2×2>4 mantığıyla hareket edilmesini gerektiren bir süreçtir. Öyle bir durumdur ki 2 ile 2’nin çarpımın 4’ten daha büyük sonuç vermesi için yaratıcı yeni fikirleri, fırsatları o çarpım işeretinin içine sığdırabilme yeteneğidir inovasyon.

* İNOVASYON SOSYAL BİR SÜREÇTİR

meeting

Baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji ve ekonomide kıran kırana yaşanan rekabet nedeniyle şirketlerin ayakta kalabilmesi inovasyona karşı aldığı tavırla doğru orantılıdır.

Evet inovasyon tamamen sosyal bir süreçtir. Pek çok şirket ve yönetici için inovasyon, sadece Ar-Ge departmanın yaptığı iştir. Bu büyük bir yanılgıdır. İnovasyon, Ar-Ge deparmanıyla ve diğer tüm departmanlarla entegre çalışması gereken farklı bir süreci ifade eder aslında. Radikal ve yaratıcı fikirlerin sürece uygulanmasıdır inovasyon.

Kısacası inovasyonun şirket içinde belirlenmiş kişiler tarafından yapılarak başarıya ulaşması çok zordur. Liderlerin, yöneticilerin ve her seviyede tüm çalışanların katılması gereken bir süreçtir. Bu iş sadece Ar-Ge departmanına bırakılabilecek bir süreç olarak algılanırsa, yaratıcı fikirleri olan bir çalışanınızın bu sürece sağlayacağı katma değerden yoksun kalmış olursunuz. Aynı şekilde bu süreçte şirket dışından gelecek inovatif fikirlere de kapıların açık olması gerekir.

İnovasyon sadece teknolojik ya da radikal değişiklikler değildir. Önemsiz gibi görülen fikirlerin değerlendirilerek büyük potansiyellere çevrilmesini de kapsar. Alıcıların sürekli açık olduğu, önemsiz gibi görünen fikirlerin de değerlendirilmesini gerektirir.

İnovasyonun, sadece Ar-Ge departmanlırana sahip şirketler tarafından yürütülmesi gereken bir süreç olarak algılanması da bir hatadır. inovasyona açık olmayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu yanlış bakış açısı er ya da geç yok olma sürecine girmek demektir.

* NEDEN ÖNEMLİDİR?

novsnnn

 • Bilgiyi ticari bir değere dönüştürmenizi sağlar
 • Faaliyet gösterdiğiniz sektörde rekabet üstünlüğü sağlar
 • Pazar payınızda artış sağlar
 • Yeni pazarlara girmenizi kolaylaştırır
 • Ürün gamınızı genişletmenize yardımcı olur
 • Üretim maaliyetlerinde düşüş sağlar
 • Verilen fire oranlarını azaltır
 • Karlılığınızı maksimize etmenizi sağlar
 • Verimliliğinizin hem şirket hem de çalışan bazında artmasını sağlar
 • Hammadelerinizi daha etkin kullanmanızı sağlar
 • Yeni hammadde kaynaklarının ortaya çıkarılmasında etkisi vardır
 • Yeni sektörler oluşturulmasına zemin hazırlar
 • Üretim ve hizmet sürenizi kısaltır
 • Piyasada daha esnek hareket etmenize yardımcı olur
 • Sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlar
 • Toplumsal refah düzeyinin artmasını sağlar
 • İşsizliğin azalması, istihdamın artmasına yardımcı olur
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlar
 • Ulusal ve bölgesel kalkınma sağlar
 • Girişimci ruhu destekler
 • İthalatın azalması ve ihracatın artmasında gereklidir
 • Dışa bağımlılığın azaltılarak ülke ekonomisinin güçlenmesinde fayda sağlar…

İnovasyonun öneminin ayrımına vararak, yukarıda saydığım faydaların sağlanması için bireylerin, kurum ve kuruluşların farkındalık düzeylerinin artması ve bu iyileştirme sürecinin öneminin kavranması hepimiz açısından faydalı sonuçlar doğuracaktır.

Saygılarımla,

Aysun CAN

İNOVASYON · MAKALELERİM