İnovasyon Süreci Nasıl Başarıya Ulaştırılır ?

yenif7

“Etkileyici bir icat, ancak kim bunlardan bir tanesini kullanmak ister ki?”  bu sözler 1876 yılında ABD Başkanı Rutherford Hayers’in icat edilen telefon için sarf ettiği sözlerdir! Şimdi ise kablolu telefonlar tarih olmuş, kablosuz telefonlar bilgisayarların yerini almıştır. İşte inovasyon böyle bir şeydir, var olanı sürekli yenilemek ve iyileştirmektir vizyonuna sahip olabilme becerisidir tamamen…

İnovasyon, formülize edilebilecek kesin kuralları olan bir kavram değildir. Bir önceki yazımda da bahsettiğim gibi inivasyon keskin kuralları ve hatları olmayan bir süreçtir. 2×2=4 mantığıyla değil 2×2>4 mantığıyla hareket edilmesini gerektiren bir süreçtir.Öyle bir durumdur ki 2 ile 2’nin çarpımın 4’ten daha büyük sonuç vermesi için yaratıcı yeni fikirleri, fırsatları o çarpım işeretinin içine sığdırabilme yeteneğidir inovasyon.Yani “momentum“daki gibi “P=MV” gibi bir formül yaratmamız maalesef olanaksızdır.

İnovasyonu başarıya ulaştırabilmek için, şirketlerin yeterince esnek ve hareket kabiliyetlerinin yüksek olması gerekir ve gerektiğinde kontrol edilebilir riskler almaya da istekli olması gerekir.

İnovasyonda başarının sırrı, bu yenilikçi yaklaşımın şirketler ve kurumlar tarafından benimsenmiş ve kurum kültürü haline getirilmiş olmasıyla ve çalışanlar tarafından ne ölçüde benimsenmiş olduğuyla yakından ilişkilidir.

* İNOVATİF BAKIŞ AÇISI

  • İnovatif bakış açısı geniş bir viyona sahip olmayı, iş birliği yapmaya hazır olmayı, değişime ve gelişime açık olmayı gerektirir.
  • Olaylara, durumlara ve ürünlere farklı bakabilmeyi gerektirir. Var olanı geliştirmek ve piyasada rekabet yaratabilecek yeni bir katma değer ekleyebilme yeteneğidir.
  • Yaratıcı ve sorgulayıcı olmanız gerekir. Yeni fikirler üretmek, içeriden ve dışarıdan gelen tüm fikirlere açık olmak ve bunları en iyi şekilde değerlendirebilme kabiliyetine sahip olmanız gerekir.
  • İyi bir iletişimci ve işbirlikçi olmanız gerekir. Gerek çalışanlarınızla, gerek müşterilerinizle sürekli iletişim halinde olmalı ve fikirlerini öğrenmek için teşvik edici ve iyi bir dinleyici olabilmelisiniz.
  • Risk almalı ama tüm fikirleri değerlendirmeden de uygulama yoluna gitmemelisiniz. Yenikçi her bir fikrin uygulanmasına imkanı olmadığı gibi, iyi bir eleme ve değerlendirme sonucu belirlenen fikirler üzerine odaklanması gerekir.
  • Başarısız olan inovatif hareket için sonuçta bir risk alındığı unutulmadan ve cezalandırma yoluna gidilmeden, yapıcı, teşvik edici ve işbirlikçi olmaya özen gösterilmelidir.
  • TKY (Toplam Kalite Yönetimi)  her daim göz önunde bulundurularak tüm müşteriler odak noktası haline getirilmeli, geribildirim ve fikirlerine değer verilmeli, dinlenmeli ve değerlendirilmelidir.
  • Öğrenmeye sürekli açık olunması gerekir. Hem çalışanların hem de organizasyonların tamamının.
  • Liderlerin ve yöneticilerin, geniş vizyon sahibi ve yaratıcılığı ve yenilikçiliği sürekli destekleyen ve bu çalışma tarzınu benimsemiş kişilerden seçilmiş olması gerekir…

İnovasyonun şirket içinde belirlenmiş kişiler tarafından yapılarak başarıya ulaşması çok zordur demiştim. Liderlerin, yöneticilerin ve her seviyede tüm çalışanların katılması gereken ve dışarıdan gelecek müşteri geribildirimlerinin titizlikle değerlendirilmesi ve aksiyon planlarının başarılı bir şekilde yönetilmesiyle başarıya ulaşabilecek bir süreçtir.

Saygılarımla,

Aysun CAN

İNOVASYON · MAKALELERİM